Α ΝΑ ΔΟΥΜΕ…

Posted: April 13, 2008 in Γενικότερα..., δημαρχιακά..μπλιαχ

Να δούμε ποτε και αν και κυρίως (απο το blog του Krogia) αυτό

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακός Δήμος” θα οργανωθούν συνολικά 60 ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσει 9ωρη κατάρτιση των αιρετών σε συνεδριάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ της χώρας. Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με 15ωρα σεμινάρια εξοικείωσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για όσους αιρετούς δηλώσουν συμμετοχή.

Να δω πόσοι ποιος και με τι όρεξη οι δικοί μας θα συμμετάχουν.

Ή θα μας εκπλήξουν ευχάριστα ή θα μας απογοητεύσουν κλασσικά..

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s