Δεν είχε καθαρή εικόνα ο κ.Καραμανλής

Posted: December 17, 2008 in Κυβερνητικά

Advertisements
Comments
  1. divaynne says:

    εεε ναι ρε το δαμε και live και κυκλοφορεί και το βίντεο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s