ΝΕA SPOT

Posted: June 3, 2009 in Γιώργος, pasokika

οχι κύριοι της ΝΔ μην μπερδεύετε τον ρεαλισμό με τη λασπολογία. βέβαια είναι λογικό να τα συγχέετε εσείς μια που η λασπολογία και το ψέμα αποτελεί τον τρόπο ζωής και σας έχει γίνει δεϋτερη φύση a.k.a πραγματικότητα και κρίνετε εξ ιδϊων…


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s