Σε δημόσια διαβούλευση το Σχεδίο Νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Λαρισαίων

Posted: June 11, 2009 in Γενικότερα..., Τζανακούλης ο ταμ ταμ ταμ

Βασικός σκοπός του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας είναι η δραστική βελτίωση της καθαριότητας και της εικόνας της πόλης και η μείωση της ρύπανσης μέσω της πρόληψης

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνος Τζανακούλης δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο – σχέδιο του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα και κανόνες  για την από πλευράς των συμπολιτών τήρηση  της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Λαρισαίων, την αποτελεσματικότερη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και γενικότερα για την περαιτέρω αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος . Την έκδοση της ανωτέρω τοπικής κανονιστικής απόφασης θα εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή (Άρθρο 79 παρ.2  του Ν. 3463/Ο6 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»). Για τη διαμόρφωση της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο  η Δημαρχιακή Επιτροπή επιθυμεί να λάβει υπόψη της τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης, καθώς και όλων των πολιτών της περιφέρειας του Δήμου.

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνος Τζανακούλης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο – σχέδιο του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας  και ζητά την ενεργό συμμετοχή και τις προτάσεις όλων των πολιτών προκειμένου ο Νέος Κανονισμός Καθαριότητας που θα διαμορφωθεί να είναι σεβαστός από όλους και να στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη.  Το πλήρες κείμενο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr Η συμμετοχή στη συζήτηση μπορεί να γίνει:

με την αποστολή της γνώμης κάθε ενδιαφερόμενου στο
mail:kathanak@larissa-dimos.gr

με την κατάθεση ή αποστολή επιστολών με την σημείωση πάνω στο φάκελο «Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Καθαριότητας» στη διεύθυνση:  Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Οικονόμου εξ Οικονόμων & Ρούσβελτ 412 22 Λάρισα και με την αποστολή fax στο 2410 680233.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s